EU-typgodkännande

Från och med januari 2022 kan alla Oniar-vagnar fås med ett EU-typgodkännande av hela fordonet, vilket gör att Oniar-vagnar kan registreras för användning på allmänna vägar. Typgodkännandet erkänns av alla EU:s medlemsstater och de flesta av dess grannländer som accepterar denna förordning.

I EU-förordning 167/2013 fastställs en uppsättning regler om säkerhet och miljöskydd för skogsfordon och andra jordbruksfordon. Förordningen innehåller harmoniserade tekniska standarder för konstruktion av dragfordon och allmänna krav för att erhålla typgodkännande.

Den högsta tillåtna hastigheten på allmänna vägar är 30 km/h. För att uppfylla kraven för typgodkännande måste släpvagnen vara utrustad med antingen ett hydrauliskt eller pneumatiskt bromssystem med två eller fyra hjul, bak- och sidoljus, reflexer och hjul av särskild storlek. Hydrauliskt system med dubbla ledningar och pneumatiskt system med dubbla ledningar Oniars släpvagnar är lämpliga för de flesta vanliga traktormodeller som säljs i Europa.

Släpvagnar delas in i fyra olika grupper baserat på lastutrymmets tvärsnitt och ramprofil. Typgodkännande finns tillgängligt för alla möjliga bromskombinationer med och utan drivsystem. I den tekniska informationen om släpvagnar kan man hitta en tabell över varje grupps specifika bruttovikt. Den visar högsta tillåtna bruttovikt på allmänna vägar beroende på antalet bromsar, drivmotorernas placering (fram- och/eller bakaxel) och storleken på de hjul som är avsedda för släpvagnen.