ES tipa apstiprinājums

No 2022. gada janvāra visām Oniar piekabēm ir pieejams ES tipa apstiprinājums, kas ļauj reģistrēt Oniar piekabes izmantošanai uz koplietošanas ceļiem. Šo tipa apstiprinājumu atzīst visas ES dalībvalstis un lielākā daļa kaimiņvalstu, kas pieņem šo regulu.

Ar ES Regulu 167/2013 ir izveidots noteikumu kopums par drošību un vides aizsardzību mežsaimniecības un citiem lauksaimniecības transportlīdzekļiem. Regulā ir paredzēti saskaņoti tehniskie standarti velkošo transportlīdzekļu konstrukcijai un vispārīgās prasības tipa apstiprinājuma saņemšanai.

Maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz koplietošanas ceļiem ir 30 km/h. Lai izpildītu tipa apstiprinājuma prasības, piekabei jābūt aprīkotai ar 2 vai 4 riteņu hidraulisko vai pneimatisko bremžu sistēmu, aizmugurējiem un sānu lukturiem, atstarotājiem un noteikta izmēra riteņiem. Divrindu hidrauliskā sistēma un divrindu pneimatiskā sistēma Oniar piekabes ir piemērotas lielākajai daļai Eiropā izplatīto traktoru modeļu.

Piekabes iedala 4 dažādās grupās, pamatojoties uz kravas zonas šķērsgriezumu un rāmja profilu. Tipa apstiprinājums ir pieejams visām iespējamām bremžu kombinācijām ar un bez piedziņas sistēmas. Piekabju tehniskajā informācijā ir iespējams atrast katrai grupai specifisku bruto svara tabulu. Tajā norādīta maksimāli pieļaujamā bruto masa uz koplietošanas ceļiem atkarībā no bremžu skaita, dzenošo motoru novietojuma (priekšējā un/vai aizmugurējā ass) un piekabei paredzēto riteņu izmēra.