ELi tüübikinnitus

Alates 2022. aasta jaanuarist on kõik Oniari haagised saadaval kogu sõiduki ELi tüübikinnitusega, mis võimaldab Oniari haagiseid registreerida avalikel teedel kasutamiseks. Tüübikinnitust tunnustavad kõik ELi liikmesriigid ja enamik selle naaberriike, kes seda määrust aktsepteerivad.

ELi määrus 167/2013 kehtestab metsa- ja muude põllumajanduslike sõidukite ohutuse ja keskkonnakaitse eeskirjad. Määrusega nähakse ette ühtlustatud tehnilised standardid pukseeritavate sõidukite konstruktsioonile ja üldised nõuded tüübikinnituse saamiseks.

Suurim lubatud sõidukiirus avalikel teedel on 30 km/h. Tüübikinnituse nõuete täitmiseks peab haagis olema varustatud kahe- või neljarattalise hüdraulilise või õhkpidurisüsteemiga, taga- ja külgmiste tulede, helkurite ja erimõõdus ratastega. Oniari haagised sobivad enamiku Euroopas müüdavate tavapäraste traktormudelite jaoks, mis on kaherealine hüdrauliline süsteem ja kaherealine pneumaatiline süsteem.

Haagised on jagatud 4 erinevasse rühma, mis põhinevad laadimisala ristlõikel ja raami profiilil. Tüübikinnitus on saadaval kõikidele võimalikele pidurikombinatsioonidele koos ja ilma juhtsüsteemita. Haagiste tehnilistest andmetest on võimalik leida iga rühma spetsiifiline brutokaalu tabel. Selles on esitatud avalikel teedel lubatud suurim lubatud täismass sõltuvalt pidurite arvust, veomootorite asukohast (esi- ja/või tagatelg) ja haagise jaoks ettenähtud rataste suurusest.