EU-typegodkendelse

Fra januar 2022 kan alle Oniar-trailere fås med EU-typegodkendelse af hele køretøjer, så Oniar-trailere kan registreres til brug på offentlige veje. Typegodkendelsen anerkendes af alle EU's medlemsstater og de fleste af de nabolande, der accepterer denne forordning.

EU-forordning 167/2013 fastsætter et sæt regler om sikkerhed og miljøbeskyttelse for skovbrugskøretøjer og andre landbrugskøretøjer. Forordningen indeholder harmoniserede tekniske standarder for konstruktion af bugseringskøretøjer og generelle krav til opnåelse af typegodkendelse.

Den maksimalt tilladte hastighed på offentlige veje er 30 km/t. For at opfylde typegodkendelseskravene skal påhængsvognen være udstyret med enten et hydraulisk eller pneumatisk bremsesystem med 2 eller 4 hjul, bag- og sidelys, reflekser og hjul af en bestemt størrelse. Oniar-trailere med dobbelt hydraulisk system og dobbelt pneumatisk system passer til de fleste almindelige traktormodeller, der sælges i Europa.

Trailere er opdelt i 4 forskellige grupper baseret på tværsnit af lasteområdet og rammeprofil. Der foreligger typegodkendelse for alle mulige bremsekombinationer med og uden drivsystem. Det er muligt at finde en tabel over hver gruppes specifikke bruttovægt i de tekniske oplysninger om trailere. Den viser den maksimalt tilladte bruttovægt på offentlige veje afhængigt af antallet af bremser, drivmotorernes placering (for- og/eller bagaksel) og størrelsen af de hjul, der er beregnet til påhængskøretøjet.