ES tipo patvirtinimas

Nuo 2022 m. sausio mėn. visos "Oniar" priekabos turi ES visos transporto priemonės tipo patvirtinimą, leidžiantį "Oniar" priekabas registruoti ir naudoti viešuosiuose keliuose. Tipo patvirtinimą pripažįsta visos ES valstybės narės ir dauguma kaimyninių šalių, kurios pripažįsta šį reglamentą.

ES reglamentu Nr. 167/2013 nustatomos miškų ūkio ir kitų žemės ūkio transporto priemonių saugos ir aplinkos apsaugos taisyklės. Reglamente nustatyti darnieji vilkikų konstrukcijos techniniai standartai ir bendrieji tipo patvirtinimo gavimo reikalavimai.

Didžiausias leistinas važiavimo greitis viešuosiuose keliuose yra 30 km/h. Kad priekaba atitiktų tipo patvirtinimo reikalavimus, joje turi būti įrengta 2 arba 4 ratų hidraulinė arba pneumatinė stabdžių sistema, galiniai ir šoniniai žibintai, atšvaitai ir tam tikro dydžio ratai. Dviejų eilių hidraulinė sistema ir dviejų eilių pneumatinė sistema "Oniar" priekabos tinka daugeliui Europoje parduodamų įprastų traktorių modelių.

Puspriekabės skirstomos į 4 skirtingas grupes pagal krovimo zonos skerspjūvį ir rėmo profilį. Tipo patvirtinimas suteikiamas visiems galimiems stabdžių deriniams su varomąja sistema ir be jos. Techninėje priekabų informacijoje galima rasti kiekvienai grupei būdingą bendrojo svorio lentelę. Joje pateikiama didžiausia leistina bendroji masė, kurią leidžiama naudoti viešuosiuose keliuose, priklausomai nuo stabdžių skaičiaus, varančiųjų variklių padėties (priekinė ir (arba) galinė ašis) ir priekabai skirtų ratų dydžio.