EU-tyyppihyväksyntä

Tammikuusta 2022 alkaen kaikilla Oniar-perävaunuilla on EU-tyyppihyväksyntä, jonka perusteella Oniar-perävaunut voidaan rekisteröidä käytettäväksi yleisillä teillä. Tyyppihyväksynnän tunnustavat kaikki EU:n jäsenvaltiot ja useimmat sen naapurimaat, jotka hyväksyvät tämän asetuksen.

EU:n asetuksessa 167/2013 vahvistetaan metsä- ja muiden maatalousajoneuvojen turvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevat säännöt. Asetuksessa säädetään vedettävien ajoneuvojen rakentamista koskevista yhdenmukaistetuista teknisistä standardeista ja tyyppihyväksynnän saamista koskevista yleisistä vaatimuksista.

Suurin sallittu ajonopeus yleisillä teillä on 30 km/h. Tyyppihyväksyntävaatimusten täyttämiseksi perävaunu on varustettava joko 2- tai 4-pyöräisellä hydraulisella tai paineilmakäyttöisellä jarrujärjestelmällä, taka- ja sivuvaloilla, heijastimilla ja tietyn kokoisilla pyörillä. Yksi- ja kaksirivisen hydrauliikkajärjestelmän ja kaksirivisen pneumaattisen järjestelmän ansiosta Oniar-perävaunut sopivat useimpiin Euroopassa myytäviin traktorimalleihin.

Perävaunut jaetaan neljään eri ryhmään kuormatilan poikkileikkauksen ja runkoprofiilin perusteella. Tyyppihyväksyntä on saatavissa kaikille mahdollisille jarruyhdistelmille, joissa on tai ei ole käyttöjärjestelmää. Perävaunujen teknisistä tiedoista on mahdollista löytää kunkin ryhmän bruttopainotaulukko. Siinä esitetään suurin sallittu bruttopaino yleisillä teillä jarrujen lukumäärän, käyttömoottoreiden sijainnin (etu- ja/tai taka-akseli) ja perävaunuun tarkoitettujen pyörien koon mukaan.