grupa 0

Tehniskā informācija - 0 grupa
Piekabes ID 34
Rāmja tips Viena gaisma
Kravas zonas šķērsgriezums 2,1
Rāmja profils mm 200x200x8
Riteņu riteņu rumbas 80x80 - 6
Riteņi 400/60-15,5
Piemēroti celtņi 6800
Maksimālais bruto svars - 0 grupa
34
2 bremzes / 4 bremzes
10 000 kg / 13 000 kg