7500

Teknisk information 7500 8750 8800
Maximal räckvidd m 7,5 8,75 8,8
Arbetstryck bar 180 / 220 180 / 220 180 / 220
Lyftkraft (brutto) kNm 69 / 85 69 / 85 69 / 85
Vridmoment (brutto) kNm 21 / 26 21 / 26 21 / 26
Optimalt oljeflöde (FIX-system) l/min 45-60 45-60 45-60
Optimalt oljeflöde (LS-system) l/min 80 80 80
Flänsrotator kNm 55 55 55
Lämpliga släpvagnar 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 142 / 242 / 246 / 342 / 346 142 / 242 / 246 / 342 / 346
Lämpliga gripdon G18E / G20 / G22E / G24 G18E / G20 / G22E / G24 G18E / G20 / G22E / G24

8750

Teknisk information 7500 8750 8800
Maximal räckvidd m 7,5 8,75 8,8
Arbetstryck bar 180 / 220 180 / 220 180 / 220
Lyftkraft (brutto) kNm 69 / 85 69 / 85 69 / 85
Vridmoment (brutto) kNm 21 / 26 21 / 26 21 / 26
Optimalt oljeflöde (FIX-system) l/min 45-60 45-60 45-60
Optimalt oljeflöde (LS-system) l/min 80 80 80
Flänsrotator kNm 55 55 55
Lämpliga släpvagnar 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 142 / 242 / 246 / 342 / 346 142 / 242 / 246 / 342 / 346
Lämpliga gripdon G18E / G20 / G22E / G24 G18E / G20 / G22E / G24 G18E / G20 / G22E / G24

8800

Teknisk information 7500 8750 8800
Maximal räckvidd m 7,5 8,75 8,8
Arbetstryck bar 180 / 220 180 / 220 180 / 220
Lyftkraft (brutto) kNm 69 / 85 69 / 85 69 / 85
Vridmoment (brutto) kNm 21 / 26 21 / 26 21 / 26
Optimalt oljeflöde (FIX-system) l/min 45-60 45-60 45-60
Optimalt oljeflöde (LS-system) l/min 80 80 80
Flänsrotator kNm 55 55 55
Lämpliga släpvagnar 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 142 / 242 / 246 / 342 / 346 142 / 242 / 246 / 342 / 346
Lämpliga gripdon G18E / G20 / G22E / G24 G18E / G20 / G22E / G24 G18E / G20 / G22E / G24