7500

Informacje techniczne 7500 8750 8800
Maksymalny zasięg m 7,5 8,75 8,8
Presja w pracy bar 180 / 220 180 / 220 180 / 220
Siła udźwigu (brutto) kNm 69 / 85 69 / 85 69 / 85
Moment obrotowy (brutto) kNm 21 / 26 21 / 26 21 / 26
Optymalny przepływ oleju (system FIX) l/min 45-60 45-60 45-60
Optymalny przepływ oleju (układ LS) l/min 80 80 80
Rotator kołnierzy kNm 55 55 55
Odpowiednie przyczepy 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 142 / 242 / 246 / 342 / 346 142 / 242 / 246 / 342 / 346
Odpowiednie chwytaki G18E / G20 / G22E / G24 G18E / G20 / G22E / G24 G18E / G20 / G22E / G24

8750

Informacje techniczne 7500 8750 8800
Maksymalny zasięg m 7,5 8,75 8,8
Presja w pracy bar 180 / 220 180 / 220 180 / 220
Siła udźwigu (brutto) kNm 69 / 85 69 / 85 69 / 85
Moment obrotowy (brutto) kNm 21 / 26 21 / 26 21 / 26
Optymalny przepływ oleju (system FIX) l/min 45-60 45-60 45-60
Optymalny przepływ oleju (układ LS) l/min 80 80 80
Rotator kołnierzy kNm 55 55 55
Odpowiednie przyczepy 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 142 / 242 / 246 / 342 / 346 142 / 242 / 246 / 342 / 346
Odpowiednie chwytaki G18E / G20 / G22E / G24 G18E / G20 / G22E / G24 G18E / G20 / G22E / G24

8800

Informacje techniczne 7500 8750 8800
Maksymalny zasięg m 7,5 8,75 8,8
Presja w pracy bar 180 / 220 180 / 220 180 / 220
Siła udźwigu (brutto) kNm 69 / 85 69 / 85 69 / 85
Moment obrotowy (brutto) kNm 21 / 26 21 / 26 21 / 26
Optymalny przepływ oleju (system FIX) l/min 45-60 45-60 45-60
Optymalny przepływ oleju (układ LS) l/min 80 80 80
Rotator kołnierzy kNm 55 55 55
Odpowiednie przyczepy 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 142 / 242 / 246 / 342 / 346 142 / 242 / 246 / 342 / 346
Odpowiednie chwytaki G18E / G20 / G22E / G24 G18E / G20 / G22E / G24 G18E / G20 / G22E / G24