grupp 3

Släpvagn 342

342 / 1070 mm hjul

342R / 1070 mm hjul

342 / FW stolpar / 1070mm hjul

342R / FW-pinnar / 1070 mm hjul

Trailer 346

346 / 1170 mm hjul

346R / 1170mm hjul

346e / 1170mm hjul

346Re / 1170mm hjul

346 / FW stolpar / 1170mm hjul

346R / FW-stolpar / 1170 mm hjul

346e / FW-stänger / 1170 mm hjul

346Re / FW-stänger / 1170mm hjul

R - förlängd ram / e - hjul med bredd 700+ / FW - skotarstolpar på ramen

Släpvagnar 342 / 346 / 342R / 346R med extra stolphållare på ramen

Grupp 3 FW-stänger