grupa 3

Przyczepa 342

Koła 342 / 1070 mm

342R / 1070mm koła

342 / tyczki FW / koła 1070 mm

342R / słupki FW / koła 1070 mm

Przyczepa 346

Koła 346 / 1170 mm

346R / 1170mm koła

346e / 1170mm koła

Koła 346Re / 1170mm

346 / tyczki FW / koła 1170 mm

346R / słupki FW / koła 1170 mm

346e / tyczki FW / koła 1170 mm

346Re / tyczki FW / koła 1170mm

R - rama przedłużona / e - koła o szerokości 700+ / FW - słupki na ramie forwardera

Przyczepy 342 / 346 / 342R / 346R z dodatkowymi uchwytami na słupki na ramie

Słupy FW grupy 3