skupina 3

Přívěs 342

Kola 342 / 1070 mm

Kola 342R / 1070 mm

342 / FW tyče / 1070mm kola

342R / FW tyče / 1070mm kola

Přívěs 346

Kola 346 / 1170 mm

Kola 346R / 1170 mm

Kola 346e / 1170 mm

346Re / 1170mm kola

346 / FW tyče / 1170mm kola

346R / FW tyče / 1170mm kola

346e / FW tyče / 1170mm kola

346Re / FW tyče / 1170mm kola

R - prodloužený rám / e - kola šířky 700+ / FW - sloupky forwarderu na rámu

Přívěsy 342 / 346 / 342R / 346R s přídavnými držáky tyčí na rámu

Skupina 3 FW póly